Patriotyzm to...

As regards the idea of patriotism, I can accept only the feeling of being at home. This feeling may be caused or enhanced by a common language, a common cultural identity or a common environment. However, on the whole, a strong emotional tie with one's nation and its history is, in my opinion, outdated.


Z zakresu pojęcia patriotyzmu mogę zaakceptować tylko poczucie bycia u siebie. To uczucie może być spowodowane lub zwiększone przez wspólny język, wspólną tożsamość kulturową, lub przez otoczenie lubiane z subiektywnych powodów. Natomiast związek uczuciowy z narodem i historią danego kraju uważam za anachroniczny.

Zsolt Keserue


wróć

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.