Patriotyzm to...

Патрыятызм для мяне тэма вельмі інтымная. Так, пытаньне “Ці лічыш ты сябе патрыётам?” знаходзіцца на адным узроўні інтымнасьці з “Ці верыш ты ў Бога?” У закаранелых “патрыятычных атэістаў”, як і ў атэістаў рэлігійных, я ня веру.
Жыцьцё за межамі сваёй краіны наогул трансфармуе патрыятызм у любоў да сябе самога, да “былога сябе”, г.з. да “сябе сапраўднага”, а з такой любоўю спрачацца вельмі цяжка.
Я думаю, у будычым патрыятызм выйдзе на плянэтарны ўзровень і будзе напраўлены на марсіян і іншых міжгалактычных турыстаў.

***

Patriotyzm jest dla mnie zagadnieniem bardzo intymnym. Dlatego pytanie „Czy uważasz się za patriotę?” znajduje się na jednakowym poziomie intymności, co pytanie „Czy wierzysz w Boga?”. W zagorzałych „patriotycznych ateistów”, podobnie jak w „ateistów religijnych” – nie wierzę.
Życie za granicami swojego kraju na ogół przekształca patriotyzm w miłość do samego siebie, do „byłego siebie”, tzn. do „siebie prawdziwego”, a z taką miłością sprzeczać jest się bardzo trudno.
Sądzę, że w przyszłości patriotyzm przejdzie na poziom planetarny i będzie kierowany do Marsjan i innych międzygalaktycznych turystów.
Walżyna Mort

wróć

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.