Patriotyzm to...

Patriotyzm? Moja odpowiedź jest bardzo prostą. Jest to umiejętność nazywania białego białym, a czarnego czarnym. Czy zawsze jednak mamy na to odwagę?
Nie znoszę patriotyzmu lukrowanego. Unikam patriotów 120-procentowych.
Kosmopolitów też. Nie są dla mnie ciekawi.
Przerażają mnie patrioci zawodowi.
Dziwi mnie, że tak wielu ludzi na tym świecie patrząc wprost w zakłamane oczy „patriotów” kłamstwa nie widzi. Napawa mnie to wielkim niepokojem…
Chylę natomiast czoła przed patriotyzmem wiejskiej nauczycielki, która gorzko harując „na saksach”, pisze przepiękną dumkę o swym kraju.
Życie za granicą nauczyło mnie otwartości na innego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia narodowego. Nauczyło mnie też, że moja Ojczyzna to coś znacznie większego, niżeli tylko terytorium, które na mapie świata podpisane jest słowem Ukraina. To coś znacznie większego…
Spotkałem kiedyś młodą Ukrainkę, pochodzącą z rodziny przesiedlonej na „ziemie odzyskane” w ramach akcji „Wisła”. Zapytałem ją gdzie jest jej Ojczyzna – w dolnośląskim miasteczku, gdzie się urodziła, pod Przemyślem, skąd pochodzą jej rodzice czy, być może, na „zielonej Ukrainie”, którą zna raczej jako turystka. Zaskoczyła mnie odpowiedzią. Powiedziała, że jej Ukraina to coś zbyt idealnego, by można było ją umieścić gdziekolwiek na ziemi…
Moja Ojczyzna… Jest tam, gdzie jest moja rodzina, gdzie cerkiew do której chodzę, gdzie są ślady moich rodaków z poprzednich pokoleń, gdzie książki w bibliotekach, które i oni swego czasu wypożyczali. Jest tam, gdzie mój rodak nie zachowuje się w stosunku do ziemi i ludzi po chamsku. Zresztą wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy mając poczucie własnej godności, szanują godność moją. Jestem patriotą takiej Ukrainy.
Rozłąka z rodzimym krajem utwierdziła mnie również w tym, że bez poczucia stałego związku z ziemią, która ukształtowała moją osobowość, byłbym nikim. W snach ciągle powracam na podwórko swego dzieciństwa w galicyjskim miasteczku…
Rostysław Kramar

wróć

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.