Patriotyzm to...

In Poland, the term patriotism has been given a strong political flavour. Symbols of the Polish State are frequently used/abused by politicians, often of the far right, as if they were their property. Patriotism as understood by such people is connected chiefly with the past, with tradition; conforming to this vision of patriotism makes progress impossible. In this sense, patriotism does not interest me.

Personally I would like it if patriotism meant a willingness to change our environment, our reality. If anything around us seems wrong, weall have the right to influence or change it. Everyone is entitled to intervening into culture, space and all other phenomena. However, changes demand making an effort - a willingness to make it is what I would call patriotism.


Słowo patriotyzm zostało w Polsce mocno upolitycznione. Symbole Państwa Polskiego używane są przez polityków, często skrajnej prawicy (a więc nacjonalistów) jakby były ich własnością. W ich znaczeniu patriotyzm odwołuje się wciąż do przeszłości, do tradycji, często nawołuje do powrotu do korzeni, to pewnego rodzaju regres. W takim znaczeniu patriotyzm mnie nie interesuje.

Osobiście chciałbym, aby patriotyzm oznaczał chęć zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Tak po prostu. Żyjesz w danym miejscu i czujesz, że coś jest nie tak. Masz więc pełne prawo przekształcać przestrzeń, kulturę i wszystko dookoła. To oczywiście wymaga wysiłku i podjęcie takiego wysiłku mogłoby być nazywane patriotyzmem.

Łukasz Gronowski

wróć

back to the english version

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.