Historia Projektu

Kuratorki

Projekt powstał jako praca dyplomowa na Studiach Kuratorskich UJ. Zadaniem, które stanęło przed nami było nie tylko przygotowanie wystawy wraz z całym programem towarzyszącym i jej późniejsza realizacja, ale również praktyczne ćwiczenie ze współpracy w grupie młodych kuratorów, umiejętności znalezienia kompromisu, porozumienia się. Nie zawsze było to łatwe. Z drugiej strony proces pracy w zespole okazał się inspirujący - łączyły nas zainteresowanie Europą, komunikacją międzykulturową, przyczynami i skutkami transformacji. I przede wszystkim trudne do uchwycenia procesy ewolucyjne, społeczne oraz artystyczne reakcje na zmiany zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej.

kuratorki Gdańsk, czerwiec 2006 Spotkanie robocze na plaży… (Olga, Monika, Marta)

Agata Chinowska, rocznik 1979, hungarystka (UW)
Renata Rusnak, rocznik 1974, ukrainista (UJ), tłumacz
Monika Weychert Waluszko, rocznik 1972, polonistka (UMK), kulturoznawczyni, menedżerka kultury (UAM), kuratorka sztuki; założycielka galerii w Domu Muz oraz Galerii dla…, autorka książki o wymianie pokoleń kulturowych 60/70 – 70/80 „Toruń to…”

Współpraca
Marta Moraczewska, rocznik 1979, anglistka (UŁ)

Instytut Sztuki Wyspa

Pierwszym zadaniem, jakie przed nami stanęło, było znalezienie odpowiedniej przestrzeni. Zwróciłyśmy się do Instytutu Sztuki Wyspa w Gdańsku.
http://www.wyspa.art.pl/
bna
Zaangażowana społecznie i politycznie Wyspa wydała nam się miejscem idealnym dla wystawy wchodzącej w dyskurs z Ministerstwem Kultury. Nie bez znaczenia była także lokalizacja galerii w Stoczni Gdańskiej wraz z jej symbolicznym i historycznym kontekstem.

klaman.jpg Grzegorz Klaman Europa

Założony w 2004 roku i prowadzony przez Fundację Wyspa Progress w Gdańsku, ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej Instytut Sztuki Wyspa jest pierwszą w Polsce niekomercyjną instytucją o międzynarodowym profilu zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej, prowadzoną przez organizację pozarządową. Charakter i koncepcja programowa Instytutu wyrasta bezpośrednio ze specyfiki miejsca, w jakim się znajduje, jego historii i tradycji z jednej strony i projektowanej przyszłości z drugiej. Twórcy Instytutu starają się analizować i komentować przebiegające wokół procesy i otaczające zjawiska. Misją Instytutu Sztuki Wyspa jest intelektualna i artystyczna stymulacja terenów postoczniowych poprzez wpisanie się programem artystycznym i krytycznym w dyskusję na temat ich historycznej roli, a także edukacja obejmująca historię niezależnych ruchów artystycznych w Gdańsku oraz współczesną, innowacyjną praktykę artystyczną. ISW może spełnić ważną rolę mediacyjną w procesie kształtowania nowego wizerunku dzielnicy Młode Miasto; stanowi laboratorium relacji społecznych tej powstającej części Gdańska.

Studia Kuratorskie

Podyplomowe Studia Kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim powstały na skutek zmiany, do jakiej doszło w zawodzie historyka sztuki współczesnej.
http://www.studiakuratorskie.studies.uj.edu.pl/
W Polsce do tej pory nie było uczelni, która przygotowywałaby do zawodu kuratora. Studia kuratorskie mają na celu przedstawienie różnorodnych metod komentowania sztuki współczesnej, nowoczesnych sposobów jej prezentacji oraz możliwości współtworzenia zjawisk artystycznych. Działalność kuratora powinna polegać na wspomnianym współtworzeniu tych zjawisk, a także na wymianie artystycznej pomiędzy różnymi środowiskami twórczymi. Zjawiska powstające w sztuce współczesnej wymagają nowego podejścia ze strony instytucji zajmujących się ich wystawianiem i komentowaniem.
Studia kuratorskie są skierowane do wszystkich absolwentów studiów magisterskich, interesujących się zagadnieniami współczesnej sztuki i humanistyki. W ich skład wchodzą zajęcia teoretyczne: znajomość głównych nurtów sztuki współczesnej, metod badawczych i sposobów ich analizowania, ale przede wszystkim praktyczne, dotyczące organizacji wystaw i działania instytucji kultury w Polsce i na świecie. Najlepszym ćwiczeniem jest praktyka, dlatego studenci pracują nad wspólnym dyplomowym projektem kuratorskim.

W roku 2005/2006 zajęcia prowadzili: Mieke Bal, Jens Hoffmann, Philip Ursprung, Neil Cummings i Marysia Lewandowska, Anda Rottenberg, Adam Budak, Aneta Szyłak, Ryszard W. Kluszczyński i inni.

Seminaria prowadzili Hanna Wróblewska i Jarosław Suchan.

dalejsource

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.