Walżyna Mort

język białoruski (I)

Nawet nasze matki nie wiedzą jak pojawiliśmy się na świecie
Sami rozsunęliśmy ich nogi wypełzliśmy na zewnątrz
tak jak wypełza się po bombardowaniu z ruin
nie wiedzieliśmy które z nas jest chłopcem które dziewczynką
i żarliśmy ziemię i myśleliśmy że żremy chleb
A nasza przyszłość - gimnastyczka na cienkiej
nitce szerokich horyzontów, czego to ona
nie wyrabiała.
Kurwa.

I dorastaliśmy w tym kraju
gdzie wpierw się kredą kreśli drzwi
a nocą podjeżdżają budy
i zabierają nas
ale w tych budach nie siedzieli
mężczyźni z bronią maszynową
ani kobieta z kosą
tak przyjeżdżała do nas miłość
i zabierała z sobą.

tylko w szaletach publicznych czuliśmy się wolni
za dwieście rubli nikt nie pytał co tam robimy
Byliśmy przeciw upałowi latem, przeciw śniegowi zimą
A kiedy wydało się że jesteśmy własną mową
i wyrwano nam język zaczęliśmy rozmawiać oczyma
A kiedy wydarto nam oczy zaczęliśmy rozmawiać rękoma
Kiedy nam odrąbano ręce rozmawialiśmy palcami u nóg
Kiedy nam przestrzelono nogi, kiwaliśmy głową na tak
i kręciliśmy głową na nie. A kiedy głowy zjedzono nam żywcem
wpełzliśmy z powrotem do wnętrza naszych śpiących matek
jak do schronu
żeby urodzić się na powrót.

A tam, na szerokim horyzoncie, gimnastyczka naszej przyszłości
skakała przez ognistą obręcz
Słońca.
Pierdut.

język białoruski (II)

mój kraju, na twoim terytorium
zaczyna się wielki sierociniec.
tam nas prowadzisz, białoruś.
może urodziliśmy się bez nóg,
może modlimy się do niewłaściwych bogów,
może masz z nami za dużo kłopotu,
może jesteśmy nieuleczalnie chorzy,
może nie masz czym nas karmić,
a my w końcu potrafimy żebrać,
może nigdy nas nie chciałaś,
a i my z początku
nie umieliśmy ciebie kochać.

twój język jest tak mały,
że jeszcze nawet nie nauczył się mówić.
a ciebie, białoruś, ogarnia histeria,
wciąż ci się zdaje,
że położne pomyliły zawiniątka.
i co, masz teraz karmić cudze dziecko,
własnym mlekiem poić cudzy język?
język co leży siny na parapecie,
czy to język, czy zeszłoroczny śnieg,
czy to śnieg, czy tylko cień ikony,

to nie język,
bo nie ma żadnych zasad.
jak śmierć jest rychliwy i niesprawiedliwy,
jak śmierć którą nie sposób umrzeć,
jak śmierć która wskrzesza umarłych.

język, przez który kładzie się dzieci do pieca,
język, przez który brat zabija brata,
język, przed którym nie ma ocalenia,
język, co rodzi mężczyzn-kaleki,
rodzi kobiety-żebraczki,
rodzi bezgłowe cielęta,
rodzi żaby z ludzkim głosem.

ten język nie istnieje,
nie ma zasad ani systemu.
mówić nim się nie da -

wali z mety prosto w mordę.
nawet w święto
nie sposób takim językiem dekorować miasta,
już go nie zdobią ani sztuczne ognie
ani neon.

a mnie niech ten tam system
całuje w
A-KOR-DE-ON

a ten mój akordeon -
rozciągnął się szeroki -
aż po same obłoki -
jak te góry do nieba -
karmię go z ręki jak psa,
a on z kolan zejść nie chce,
lecz kiedy będzie trzeba,
zagra wam umpa-pa!

Przełożył Adam Pomorski

za:
http://efakt.pl/artykuly/artykul.aspx/Artykul/84164


БЕЛАРУСКАЯ МОВА

І

Нават нашыя маці ня знаюць як мы зьявіліся ў сьвет
Як мы самі рассунуўшы іхныя ногі вылезьлі вонкі
Так вылазяць пасьля бамбардаваньня з руінаў
Мы ня ведалі хто з нас хлопец а хто дзяўчына
І жэрлі зямлю і думалі што жарэм хлеб
А нашая будучыня гімнастачка на тонкай
Нітачцы далягляду што там яна толькі
Ні вырабляла
Бля

і мы расьлі ў краіне дзе
спачатку крэйдай крэсьляць дзьверы
і ўночы прыяжджаюць дзьве-тры машыны
і звозяць нас але
ў тых машынах былі не мужчыны
з аўтаматамі
і не жанчына з касою
але так да нас прыяжджала каханьне
і забірала з сабою

Толькі ў грамадзкіх туалетах мы адчувалі свабоду
Дзе за дзьвесьце рублёў ніхто не пытаў што мы там робім
Мы былі супраць сьпёкі летам супраць сьнегу зімой
А калі аказалася што мы былі нашай мовай
І нам вырвалі языкі мы пачалі размаўляць вачыма
А калі нам выбралі вочы мы пачалі размаўляць рукамі
Калі нам адсяклі рукі мы размаўлялі пальцамі на нагах
Калі нам прастрэлілі ногі мы ківалі галавою на «так»
І хіталі галавою на «не». І калі нашыя галовы зьелі жыўцом
Мы залезлі назад у чэравы нашых сьпячых маці
Як у бамбасховішчы
Каб нарадзіцца зноў

А там на даляглядзе гімнастачка нашай будучыні
Скакала праз агнявы абруч
Сонца
Піздзец

II

за тваімі межамі, мая краіна,
пачынаецца вялізны дзіцячы дом.
і ты вядзеш нас туды, беларусь.
можа, нарадзіліся мы бяз ног,
можа, ня тым багам молімся,
можа, табе ад нас гора,
можа, мы невылечна хворыя.
можа, няма табе чым нас карміць,
але ці ж ня ўмеем мы жабраваць
можа, ты й ніколі не хацела нас,
але ж і мы на пачатку
ня ўмелі цябе любіць.

твая мова такая маленькая,
што яшчэ й размаўляць ня ўмее.
а ты, беларусь, у гістэрыцы,
табе ўсё здаецца,
што акушэркі пераблыталі скруткі.
што ж табе зараз карміць чужое дзіця,
сваім малаком паіць мову чужую?
мову, што ляжыць сіняя на падваконьні,
ці мова гэта, ці шэрань леташняя,
ці шэрань гэта, ці толькі ад укрыжаваньня цень,
ці цень гэта, ці проста нічога.

гэта ня мова,
бо няма ў ёй ніякай сыстэмы.
яна, як сьмерць, раптоўная й неразборлівая,
як сьмерць, ад якой немагчыма памерці,
як сьмерць, ад якой мерцьвякі ажываюць.

мова, дзеля якой дзяцей кладуць на патэльні,
мова, дзеля якой брат забівае брата,
мова, ад якое нікому не ўратавацца,
мова, што нараджае ўродаў-мужчынаў,
нараджае жанчын-жабрачак,
нараджае безгаловых жывёлаў,
нараджае жабаў з чалавечымі галасамі.

гэтай мовы не існуе,
яна нават ня мае сыстэмы.
зь ёй размаўляць немагчыма,
яна адразу б’е ў морду,
нават на сьвяты.
гэтую мову па горадзе не разьвесіш,
яе ўжо не ўпрыгожаць ні фаервэркі,
ані нэон.

я а клала на тую сыстэму
свой
А К А Р Д Э О Н.

а мой акардэон –
ён як расьцягне мяхі –
як горныя вярхі –
такі мой акардэон.
ён ежу бярэ з рукі,
ён ліжа і, як дзіця,
ня злазіць з маіх калень.
але, калі трэба, ён
пакажа свой траляля!

wróć

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.