Galeria Rusz Polska

Wydaje się, że pojęcie patriotyzmu podąża co najmniej dwoma różnymi drogami i trudno powiedzieć, która z nich będzie w przyszłości dominująca.
Pierwszy trend, to kroczenie drogą megalomanii narodowej (często połączonej z megalomanią religijną), pogardy dla innych, zamknięcia na wszystko, co odmienne; trend ten jest ostatnimi czasy bardzo widoczny.
Drugi trend, w jaki ewoluuje pojecie patriotyzmu, dużo bardziej nam odpowiada. To "przekierowanie" patriotyzmu w stronę postaw obywatelskich, w troskę o własną kulturę i korzenie, z jednoczesną otwartością na innych i inne sposoby myślenia. To troska o rozwój wspólnej przestrzeni egzystencji. "Myśl globalnie, działaj lokalnie" – to hasło dobrze wpisuje się w ten rodzaj myślenia. To troska o wspólny świat, o całą planetę – ojczyznę ludzi, z uwzględnieniem optyki lokalnej. Myślenie o własnej kulturze jak o czymś cennym i jednocześnie otwarcie na inność. Bo przecież wszyscy mamy tylko jedną atmosferę, jesteśmy zależni od siebie nawzajem i nie możemy myśleć tylko i wyłącznie w kategoriach etnicznych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.