Patriotyzm to...

Patriotism is based on three well-known ideas - Liberty, Egality, Fraternity; this is what inspires patriotic feelings. Patriotism is often seen in places, in which one or all of these elements are not to be found. And since in most countries there's always a lack of one of these values, patriotism will live forever.


Patriotyzm opiera się na znanej masońskiej triadzie – Wolność, Równość, Braterstwo; jest ona inspiracją dla uczuć patriotycznych. Patriotyzm przejawia się tam, gdzie nie ma Wolności, Równości czy Braterstwa. Ponieważ zawsze, w każdym państwie, brakuje któregoś z tych elementów – patriotyzm będzie żył wiecznie!

Artur Klinau

wróć

back to the english version

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.